Nieuws van het bestuur

DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 2020 WORDT VOORLOPIG VERPLAATST NAAR MAART/APRIL 2021