Om tot een oplossing te  komen  voor de vele inbraken op het tuincomplex hebben we onlangs een oriënterend gesprek gehad met de wijkagent.
Het is ons duidelijk geworden dat we als bestuur weinig kunnen doen, omdat de schuurtjes geen eigendom zijn van het bestuur maar van iedere individuele tuinder.
Het bestuur is daarom ook niet aansprakelijk voor de schade aan de schuurtjes.
Eventuele schade kan misschien via je eigen verzekering worden geclaimd.In de bestuursvergadering van 29 mei is de situatie nog eens besproken en worden de volgende maatregelen en adviezen voorgesteld:
*Bij die schuurtjes waar regelmatig wordt ingebroken zullen nepcamera’s worden opgehangen. De camera’s hebben  een klein ledlampje welke in het donker zichtbaar is. Wellicht schrikt dat een beetje af.
*Wanneer tuinders besluiten om ’s nachts te waken in de schuurtjes dan hebben we hier tegen geen bezwaar. Echter het bestuur is niet aansprakelijk voor eventuele schade/letsel op welke wijze dan ook.
*Het lijkt ons wenselijk om voorlopig geen etenswaren (drinken, snacks enz. ) en dure gereedschappen in de schuren te bewaren. Dan is er ook minder reden om in te breken. Het gaat de inbrekers voornamelijk om het eten en het dure gereedschap.
*Bovendien komt het regelmatig voor dat de toegangshekken niet elke keer op slot worden gedaan. Graag in het vervolg toch even aandacht hiervoor.
Hopelijk lukt het ons om op deze manier een einde aan deze overlast te maken.

Het bestuur VTV Bargeres.