Bestuur

Amy Zwiers (voorzitter)

Marchien van der Werf (secretaris penningmeester)

Roelof van Nuil (lid)

Michel Dekker (lid)

Richard en Anita Tubben (gezamenlijk lid)

 

Bankrekening:  NL61.INGB.0000.8519.40

Tuincommissie

Leden

Jan Sibon              -   tel: 643450

Albert Mennen      -   tel: 617069

Roelof van Nuil

Anwar Kalloe

Grasmaaien:
Amy en Henk Zwiers 

Bosmaaien

Roelof van Nuil en Michel Dekker

Onderhoud machines en Technische zaken:
Michel Dekker

Schoonhouden bestrating:

Michel Dekker