Bestuur

Amy Zwiers (voorzitter)

Marchien van der Werf (secretaris penningmeester)

Roelof van Nuil (lid)

Michel Dekker (lid)

Richard en Anita Tubben (gezamenlijk lid)

 

Bankrekening:  NL61.INGB.0000.8519.40