Ledenvergadering

Elk najaar (medio oktober) vindt de Algemene Ledenvergadering plaats. Hiervoor krijgt u per post een uitnodiging. De agenda en de notulen van de vorige vergadering zijn hierin bijgesloten.

Huur aanhangwagen

De vereniging heeft een aanhangwagen die door leden gehuurd kan worden. De regels voor de huur zijn als volgt:

  • Leg de reservering vast in het schriftje in de Halte-schuur o.v.v. naam, tuinnummer en datum.
  • Maak de huur (€ 7,50 per dagdeel) over op rekeningnummer NL61INGB0000851940, o.v.v. datum van gebruik.
  • De aanhanger bij 1 dag(deel) huur nog dezelfde dag terugbrengen.
  • Na gebruik de aanhanger schoonmaken en in de schuur plaatsen.

Mocht u schade constateren of veroorzaakt hebben, meld dit dan bij iemand van de tuincommissie. Degene die de schade heeft veroorzaakt kan dit declareren bij zijn w.a.-verzekering.

Schuurtje of kasje plaatsen?

Wilt u een schuurtje of kasje op uw tuin plaatsen? Lees dan eerst wat er hierover in het huishoudelijk reglement staat. Vervolgens kunt u het formulier hieronder downloaden en inleveren bij een van de tuincommissie-leden.

Bouwaanvraag.pdf