Ledenvergadering

Elk najaar (medio oktober) vindt de Algemene Ledenvergadering plaats. Hiervoor krijgt u per post of per mail een uitnodiging. De agenda en de notulen van de vorige vergadering zijn hierin bijgesloten.