Huur aanhangwagen

De vereniging heeft een aanhangwagen die door leden gehuurd kan worden. De regels voor de huur zijn als volgt:

De aanhanger kan worden gereserveerd via  een bestuurslid (zie mededeling in de Halte Schuur)

De aanhanger bij 1 dag(deel) huur nog dezelfde dag terugbrengen.

Na gebruik de aanhanger schoonmaken en in de schuur plaatsen.

Vooraf en na inlevering wordt de aanhanger gezamenlijk gecontroleerd op gebreken en/of schade.  Veranderingen en/of reparatie aan de aanhanger mag uitsluitend door of in opdracht van het bestuur worden verricht.

Mocht u schade constateren of veroorzaakt hebben, meld dit dan bij terugkomst meteen aan de voorzitter of één van de bestuursleden. Degene die de schade heeft veroorzaakt kan dit declareren bij zijn w.a.-verzekering.

 

Voor het gebruik van de aanhanger zal een factuur worden toegestuurd.

 

 

Schuurtje of kasje plaatsen?

Wilt u een schuurtje of kasje op uw tuin plaatsen? Lees dan eerst wat er hierover in het huishoudelijk reglement staat. Vervolgens kunt u het formulier hieronder downloaden en inleveren bij het bestuur. Bij voorkeur via email: info@vtvbargeres.nl

Bouwaanvraag.pdf