Artikel archief

Restant compost

28-02-2015 16:42
Inmiddels zijn alle leden die compost besteld hebben hiervan voorzien. De rest van de compost is te koop voor € 1,75 per kruiwagen. Graag overmaken op rekeningnummer NL61 INGB 0000 85 19 40

Herinnering compost bestellen

25-11-2014 19:28
Nog geen compost besteld? Dit kan nog tot 1 december a.s.! Doe het ingevulde briefje in de VTV-postbus aan onze tuinwinkel of stuur een e-mail naar onze penningmeester veenstra.s@ziggo.nl . Maak gelijktijdig met uw bestelling het verschuldigde bedrag  (17,50 per m3) over naar de...

Bezoek aan aardappelveredelingsbedrijf Jalving in Wezup

13-11-2014 19:57
Tijdens de jaarvergadering heeft het bestuur voorgesteld om, bij voldoende belangstelling, een bedrijfsbezoek aan aardappelveredelingsbedrijf Jalving te organiseren. Firma Jalving heeft twee aardappelrassen gekweekt die gegarandeerd phytophthora-vrij zijn en zij kunnen deze soorten ook als pootgoed...

Natascha Dijkstra nieuw bestuurslid

25-10-2014 19:55
Halverwege het seizoen heeft Theo van Hees zijn bestuurslidmaatschap neergelegd. Hierdoor was een vacature voor een algemeen lid ontstaan. Op voordracht van het bestuur en na goedkeuring door de leden tijdens de ALV van 22 oktober jl. is Natascha geinstalleerd. Zij beheert...

Facebook

25-10-2014 19:07
VTV Bargeres nu ook op facebook. Om de pagina te kunnen bekijken is het niet nodig zelf een facebook-account aan te maken. Google op VTV Bargeres is voldoende. Het is niet mogelijk zelf iets op de pagina te plaatsen. Natascha Dijkstra beheert de pagina en zij bepaalt of uw...

Bestellen compost

25-10-2014 18:12
Er kan weer compost besteld worden. Kosten € 17,50 per m3.Doe het ingevulde briefje in een van de brievenbussen of bestel per e-mail bij veenstra.s@ziggo.nl

Bezoekers vermelding

06-03-2014 17:50
Laat je bezoekers zoveel mogelijk weten van nieuwtjes en evenementen op je website. Je moet de website up-to-date houden zodat je bezoekers gewend raken om jouw pagina's te bezoeken. Je kan RSS feeds gebruiken om nieuwe artikelen direct bij je lezers te brengen.

Website gelanceerd

06-03-2014 17:49
Onze nieuwe website is vandaag van start gegaan. Vertel je bezoekers waarom je deze presentatie begonnen bent en hoe je bezoekers er van kunnen profiteren. Vermeld je doelen en project voordelen. Probeer een korte beschrijving te geven waarom ze moeten terug komen naar jouw pagina's.
Onderdelen 1 - 8 van 8