Volkstuinvereniging Bargeres

p/a Sneeuwuil 37
7827 GG Emmen


info@vtvbargeres.nl

Restant compost

28-02-2015 16:42
Inmiddels zijn alle leden die compost besteld hebben hiervan voorzien. De rest van de compost is te koop voor € 1,75 per kruiwagen. Graag overmaken op rekeningnummer NL61 INGB 0000 85 19 40