Herinnering compost bestellen

25-11-2014 19:28

Nog geen compost besteld? Dit kan nog tot 1 december a.s.!


 Doe het ingevulde briefje in de VTV-postbus aan onze tuinwinkel of stuur een e-mail naar onze penningmeester veenstra.s@ziggo.nl .

 Maak gelijktijdig met uw bestelling het verschuldigde bedrag  (17,50 per m3) over naar de VTV-bankrekening NL61INGB0000851940 o.v.v. compost december 2014.